• Danh từ

    (Từ cũ) nàng hầu
    "Thuý hoàn riêng được hẳn hoi, Đổi hình tì thiếp thay ngôi phi tần." (NĐM)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X