• Danh từ

  (Khẩu ngữ) lượng rất nhỏ, rất ít, như chỉ một tí, một tẹo
  thừa tí tẹo cơm
  chỉ tí tẹo nữa là xong
  Đồng nghĩa: tí chút, tí teo, tí ti, tí tị, tí xíu

  Tính từ

  rất nhỏ, chỉ có một một tí, một tẹo
  mầm cây bé tí tẹo
  Đồng nghĩa: tẹo, ti, tí, tí teo, tí ti, tí tị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X