• Danh từ

  (Khẩu ngữ) lượng hết sức nhỏ, hết sức ít
  thêm một tí ti nữa
  chẳng có tí ti kinh nghiệm
  Đồng nghĩa: tí chút, tí teo, tí tẹo, tí tị, tí xíu

  Tính từ

  hết sức nhỏ bé, không đáng kể gì
  "Thương thay lũ kiến tí ti, Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi." (Cdao)
  Đồng nghĩa: tẹo, ti, tí, tí teo, tí tẹo, tí tị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X