• Tính từ

  (Phương ngữ) (nói) lia lịa và không ngớt miệng
  cười nói tía lia
  Đồng nghĩa: liến thoắng

  Tính từ

  (Khẩu ngữ) đỏ tía đều khắp cả
  mặt đỏ tía lia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X