• Tính từ

  (Phương ngữ)===== như tía lia (nhưng ý mức độ nhiều).
  =====
  

  Tính từ

  như tía lia (nhưng ý mức độ nhiều).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X