• Danh từ

  (Khẩu ngữ) ấm tích (nói tắt)
  hãm một tích chè xanh

  Danh từ

  kết quả của phép nhân
  tìm tích của hai số

  Danh từ

  truyện hoặc cốt truyện đời xưa, thường có liên quan tới lịch sử, được dùng làm đề tài cho sáng tác nghệ thuật hoặc dẫn ra trong tác phẩm
  tích Lưu Bình Dương Lễ
  tích tuồng
  Đồng nghĩa: điển tích

  Động từ

  dồn, góp từng ít cho thành số lượng đáng kể
  công việc tích lại từ mấy tháng nay
  tích được một món tiền kha khá
  Đồng nghĩa: tích trữ, tích tụ
  chứa, trữ ở bên trong
  vật tích điện
  cơ thể tích nước nên phù to

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X