• góp nhặt dần lại cho nhiều lên, phong phú lên
  tích luỹ kiến thức
  tài sản tích luỹ từ lâu đời
  dành ra một phần sản phẩm xã hội dưới hình thức tiền tệ hoặc hiện vật để thực hiện tái sản xuất mở rộng
  tích luỹ tiền tệ
  tích luỹ cho đầu tư sản xuất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X