• Danh từ

    phép toán để tìm một hàm khi đã biết vi phân của nó.
    kết quả của một phép tích phân.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X