• Danh từ

  khuynh hướng trong công tác, hoạt động, v.v. thấm nhuần hệ tư tưởng của đảng
  rèn luyện tính đảng
  tính đảng trong văn học
  Đồng nghĩa: đảng tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X