• Động từ

  tính toán và thanh toán các khoản (thường nói về việc làm ăn)
  tính sổ cuối năm
  (Khẩu ngữ) trừ khử kẻ thù địch với mình
  bọn cướp tính sổ lẫn nhau
  Đồng nghĩa: thanh toán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X