• Danh từ

  lông mọc ở phần trên và sau của đầu người từ trán vòng đến gáy
  cắt tóc
  mái tóc suôn dài
  Đồng nghĩa: tóc tai
  (Khẩu ngữ) dây tóc (nói tắt)
  bóng đèn đứt tóc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X