• tả người già cả, da lốm đốm những chấm màu nâu nhạt như mai con đồi mồi, tóc bạc như sương tuyết
    "Tủi thay tóc bạc da mồi, Vì ai nên phải đứng ngồi chẳng khuây?" (QÂTK)
    Đồng nghĩa: da mồi tóc bạc, da mồi tóc sương

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X