• Động từ

  nêu lại những điểm chính, quan trọng nhất, bỏ qua các chi tiết, để có được cái nhìn tổng thể
  tóm lược một số ý chính
  tóm lược nội dung bản báo cáo
  Đồng nghĩa: tóm tắt

  Tính từ

  có những nét cơ bản, chủ yếu nhất, do đã được tóm lược
  bản báo cáo tóm lược
  chỉ cần nêu tóm lược, không cần cụ thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X