• Tính từ

    (Khẩu ngữ) như tóp tọp (nhưng ý nhấn mạnh hơn)
    ốm mấy tháng, người tóp tòm tọp

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X