• Danh từ

  (Từ cũ) người đi ở hầu hạ cho chủ trong xã hội cũ
  làm tôi cho một nhà giàu
  quan, phục vụ cho vua, trong quan hệ với vua
  người tôi trung
  quan hệ vua - tôi

  Động từ

  nung hợp kim đến nhiệt độ nhất định, rồi làm nguội thật nhanh để tăng độ rắn và độ bền
  thép đã tôi
  Đồng nghĩa: trui
  cho vôi sống vào nước để hoà cho tan ra
  tôi vôi

  Đại từ

  từ cá nhân dùng để tự xưng với người ngang hàng hoặc khi không cần tỏ thái độ tình cảm gì
  việc của tôi cứ để tôi làm
  quê hương tôi
  "Chồng gì anh, vợ gì tôi, Chẳng qua là cái nợ đời chi đây!" (Cdao)
  Đồng nghĩa: mình, tao, tớ, tui

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X