• Danh từ

  (Từ cũ) người đi ở, phải đem thân ra hầu hạ, phục dịch kẻ khác (nói khái quát)
  "Sá chi thân phận tôi đòi, Dẫu rằng xương trắng quê người, quản đâu!" (TKiều)
  Đồng nghĩa: đầy tớ, tôi tớ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X