• kính trọng thầy và coi trọng những kiến thức, cái đạo của thầy truyền lại, theo nho giáo
    phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X