• Động từ

  nắm giữ chặt trong tay
  túm tóc
  túm lấy cổ áo
  vừa gặp đã túm lấy hỏi
  Đồng nghĩa: núm
  nắm hay buộc gộp các mép, các góc lại với nhau cho kín, cho gọn
  buộc túm ống quần
  túm bốn góc khăn lại
  (Khẩu ngữ) như tóm (ng2)
  túm được tên trộm
  (Khẩu ngữ, Ít dùng) như xúm
  mọi người túm lại xem rất đông

  Danh từ

  lượng những vật cùng loại có thể túm lại và nắm gọn trong bàn tay
  một túm tóc
  túm nhãn
  bứt một túm lá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X