• (Khẩu ngữ) xúm nhau lại thành những nhóm nhỏ
    ngồi túm năm tụm ba lại bàn tán
    Đồng nghĩa: quần tam tụ ngũ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X