• Động từ

  (Khẩu ngữ) từ gợi tả trạng thái xúm nhau lại, dồn thật sát vào nhau trên một khoảng hẹp
  ngồi túm tụm lại một chỗ
  túm tụm nhau lại để nói chuyện
  Đồng nghĩa: xúm xít

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X