• Tính từ

    ở vào tình thế rất khó khăn, không có cách nào khác
    túng thế làm liều

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X