• Danh từ

  que nhỏ và ngắn, thường bằng tre hay gỗ, dùng để xỉa răng
  vót tăm
  dùng tăm xỉa răng
  que nhỏ và dài, thường bằng tre, gỗ, dùng để đan mành, làm que hương, v.v.
  chẻ tăm đan mành
  tăm hương
  (Phương ngữ) nan hoa
  tăm xe đạp
  Đồng nghĩa: căm

  Danh từ

  bọt nhỏ từ trong nước nổi lên
  nước đun đã sủi tăm
  bóng chim tăm cá (tng)
  dấu hiệu có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy được, để qua đó có thể giúp cho biết được về sự có mặt hay tin tức của một người nào hoặc một cái gì
  trốn biệt tăm
  đi mất tăm

  Động từ

  (Khẩu ngữ) tìm, săn tìm
  tăm đồ cổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X