• Danh từ

  tin tức hay dấu vết nào đó để lại
  đi biệt tăm tích
  Đồng nghĩa: tăm dạng, tăm hơi, tung tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X