• Danh từ

  người đàn ông tu hành theo đạo Phật và ở chùa
  vị tăng cao niên

  Danh từ

  (Khẩu ngữ) xe tăng (nói tắt)
  súng chống tăng

  Danh từ

  tấm vải bạt hoặc nylon dùng để căng làm mái che mưa nắng
  tấm tăng
  căng tăng làm lều

  Danh từ

  (Khẩu ngữ) lần, đợt hiện tượng hoặc sự việc diễn ra một cách liên tiếp
  nói một tăng hết chuyện nọ đến chuyện kia

  Động từ

  làm cho nhiều hơn lên, hoặc trở nên nhiều hơn về mặt số lượng hoặc mức độ
  tăng lương cho cán bộ
  điện áp tăng
  giá cả hàng hoá tăng cao
  Trái nghĩa: giảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X