• Phụ từ

  (Khẩu ngữ) một cách nhanh, mạnh và liên tục, như không ngừng, không nghỉ
  lúa được nước, lên tơi tới
  Đồng nghĩa: tới tới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X