• Động từ

  chảy ra nhiều từ trong cơ thể qua những lỗ rất nhỏ
  mồ hôi tươm ra ướt trán

  Tính từ

  ở trạng thái rách nát đến mức như không còn hình thù gì nữa
  quả chuối bị giẫm nát tươm
  gai xé tươm quần áo
  Đồng nghĩa: bươm, bướp, mướp, tướp

  Tính từ

  (Khẩu ngữ) có thể coi là được, thậm chí là tốt rồi, trong điều kiện vật chất khó có thể đòi hỏi hơn
  ngôi nhà sửa lại trông cũng khá tươm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X