• Động từ

  có mối quan hệ phù hợp với nhau
  trách nhiệm tương ứng với quyền hành
  tỉ lệ lãi suất tương ứng với phần vốn góp
  Đồng nghĩa: ứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X