• Động từ

  phù hợp với nhau
  hình thức phải tương hợp với nội dung
  Đồng nghĩa: tương thích, tương xứng
  (từ phụ thuộc về ngữ pháp) có giống, số, cách, ngôi của từ mà nó phụ thuộc vào, biểu thị sự liên hệ cú pháp giữa các từ trong ngữ và câu ở một số ngôn ngữ
  trong tiếng Anh, động từ tương hợp về ngôi và số với chủ ngữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X