• Danh từ

  (Từ cũ) danh vị nhà vua phong cho các quan to hoặc cho những người có công lớn
  phong tước bá
  được thăng tước

  Động từ

  tách nhỏ ra dọc theo thớ của vật
  tước lạt
  tước lá chuối làm bánh
  tước sợi dây làm hai

  Động từ

  dùng sức mạnh hay quyền lực lấy đi, không cho sử dụng
  tước vũ khí
  bị tước quyền công dân
  Đồng nghĩa: tước đoạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X