• Động từ

  tước và chiếm lấy
  tước đoạt vũ khí
  nông dân bị cường hào tước đoạt ruộng đất
  Đồng nghĩa: chiếm đoạt, cướp đoạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X