• Động từ

    (Khẩu ngữ) tưới cho cây trồng (nói khái quát)
    tưới tắm mấy luống hoa

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X