• Tính từ

  xơ, nát ra thành từng mảnh
  quần áo rách tướp
  xé tướp tờ giấy
  Đồng nghĩa: bươm, bướp, mướp, tươm

  Động từ

  (Ít dùng) (máu) chảy ra, tươm ra ở vết da rách nát
  bàn tay tướp máu

  Danh từ

  (Ít dùng) cái đã bị xơ ra, tướp ra
  tướp cói khô
  giũ sạch tướp đay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X