• Tính từ

    (diễn đạt) tỉ mỉ và rõ ràng
    giải thích một cách tường minh

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X