• Động từ

  nghĩ đến nhiều một cách cụ thể và với tình cảm thiết tha
  mải chơi, không tưởng đến học hành
  nghĩ và tin chắc (điều thật ra không phải)
  tưởng là dễ, ai ngờ
  tôi tưởng anh đã đi rồi
  (Khẩu ngữ) từ dùng chêm vào trong câu để làm nhẹ bớt ý khẳng định và cho có sắc thái khiêm nhường
  việc đó tưởng cũng dễ thôi
  tôi tưởng việc này chúng ta không nên bàn đến nữa
  Đồng nghĩa: thiết nghĩ, thiết tưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X