• Động từ

  dùng một sự vật cụ thể có hình thức hoặc tính chất thích hợp để gợi ra sự liên tưởng đến một cái trừu tượng nào đó
  chim bồ câu tượng trưng cho hoà bình
  Đồng nghĩa: biểu trưng

  Danh từ

  sự vật cụ thể được dùng để tượng trưng cho cái trừu tượng nào đó
  xiềng xích là tượng trưng của sự nô lệ
  Đồng nghĩa: biểu trưng, biểu tượng

  Tính từ

  có tính chất tượng trưng, hình thức, ước lệ, không phải đầy đủ như thật
  cuốc tượng trưng mấy nhát để làm lễ động thổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X