• Danh từ

  cách ăn ở, cư xử, biểu hiện phẩm chất đạo đức của một người
  tư cách mẫu mực
  thiếu tư cách
  một con người có tư cách
  Đồng nghĩa: nhân cách
  toàn bộ nói chung những điều yêu cầu đối với một cá nhân để có thể được công nhận ở một vị trí, thực hiện một chức năng xã hội nào đó
  tư cách pháp nhân
  kiểm tra tư cách đại biểu
  một mặt nào đó trong các mặt chức năng, cương vị, vị trí của một người, một sự vật
  tham gia với tư cách nhà tài trợ
  phát biểu với tư cách cá nhân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X