• Danh từ

  những thứ vật chất con người sử dụng trong một lĩnh vực hoạt động nhất định nào đó (nói khái quát)
  tư liệu sinh hoạt
  tư liệu sản xuất
  tài liệu sử dụng cho việc nghiên cứu (nói khái quát)
  thu thập tư liệu
  tư liệu tham khảo
  phim tư liệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X