• Danh từ

  người buôn bán cá thể
  sản phẩm do tư thương bao tiêu
  bị tư thương ép giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X