• Tính từ

  (Ít dùng) còn đang làm việc, đang giữ chức vụ
  cán bộ tại chức
  Đồng nghĩa: đương chức, đương nhiệm
  (hình thức học) không tập trung, mà vừa công tác hoặc lao động sản xuất vừa tham gia học tập
  đại học tại chức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X