• Tính từ

  (làm việc gì) chỉ trong một thời gian nào đó, khi có điều kiện thì sẽ có thay đổi
  chuyến đi tạm hoãn
  tạm lánh đi nơi khác
  Đồng nghĩa: tạm thời
  chưa thật đạt yêu cầu như mong muốn, nhưng có thể chấp nhận và coi là được
  công việc đã tạm ổn
  ăn tạm cái bánh cho đỡ đói

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X