• Tính từ

  chỉ có tính chất nhất thời, chứ không nhằm tới một cái gì ổn định, lâu dài
  sống tạm bợ
  dựng căn lều tạm bợ
  Đồng nghĩa: tạm thời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X