• Tính từ

    (Ít dùng) (chức vụ) tạm thời, khi chưa có bổ nhiệm chính thức.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X