• Động từ

    giao phối hoặc thụ tinh giữa những nòi khác nhau về mặt di truyền học
    giống lúa tạp giao

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X