• Danh từ

  (Khẩu ngữ) dịch tả (nói tắt)
  tiêm phòng tả

  Danh từ

  bên trái, trong mối quan hệ đối lập với hữu là bên phải
  phía bên tả
  tả xung hữu đột (tng)
  bộ phận thiên về tiến bộ, về cách mạng trong nghị viện hoặc trong các tổ chức chính trị ở một số nước tư bản, trong mối quan hệ đối lập với hữu là bộ phận thiên về bảo thủ, thoả hiệp hay phản cách mạng
  phái tả lên cầm quyền
  đảng cánh tả

  Tính từ

  có chủ trương, hành động quá mạnh, quá sớm, không thích hợp với điều kiện thực tế
  hành động quá tả

  Động từ

  diễn đạt bằng ngôn ngữ cho người khác có thể hình dung ra được một cách rõ ràng
  văn tả cảnh
  niềm vui khó tả
  đẹp không bút nào tả nổi
  Đồng nghĩa: miêu tả, mô tả

  Tính từ

  ở trạng thái rời ra, nát ra thành những mảnh vụn nhỏ
  giấy ướt tả ra
  chiếc áo đã quá tả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X