• Danh từ

  (Khẩu ngữ) bao tải (nói tắt)
  một tải gạo

  Động từ

  mang chuyển đi nơi khác bằng sức người hoặc bằng phương tiện thô sơ
  đi tải đạn
  tải lương thực ra tiền tuyến
  Đồng nghĩa: chuyên chở

  Danh từ

  trọng tải (nói tắt)
  xe chở quá tải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X