• Động từ

  (Ít dùng) đi bộ một cách nhàn tản để dạo chơi
  đi tản bộ vòng quanh hồ
  Đồng nghĩa: bách bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X