• Danh từ

    (Từ cũ, Văn chương) tấc lòng
    "Tuy rằng lễ vật tầm thường, Xin cho soi xét tấc vuông lòng thành." (BCB)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X