• Danh từ

  (Khẩu ngữ) bít tất (nói tắt)
  chân đi tất

  Đại từ

  (Khẩu ngữ) tất cả (nói tắt)
  còn bao nhiêu cho tất
  tự làm tất mọi việc
  Đồng nghĩa: hết thảy, toàn bộ, tuốt

  Phụ từ

  như ắt
  đã hứa tất sẽ làm
  nóng vội tất sẽ hỏng việc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X