• Tính từ

  đương nhiên phải như vậy, không thể khác được
  lẽ tất nhiên
  muốn tiến bộ, tất nhiên phải cố gắng
  Đồng nghĩa: cố nhiên, dĩ nhiên, đương nhiên, hẳn nhiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X