• Tính từ

  như tất tả
  nghe tin dữ, tất tưởi chạy về
  dáng đi tất tưởi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X